BOLAVÁ ZÁDA


CVIČENÍ PRO BOLAVÁ ZÁDA – STUDIO LUISA

Vítejte na stránkách zdravotního cvičení LIFFIT.

 

LIFFIT vychází z nejmodernějších poznatků o funkci pohybového aparátu lidského těla. Spojuje v sobě prvky z originálního VITALAND cvičení a z jednotlivých pohybových škol, jako např. Pilates, SM System, Brunkeová, kalanetika, klasické rehabilitační cvičení aj., v harmonickém celku. Se svaly a klouby pracujeme za účasti aktivace mozku, jako řídícího centra veškerých dějů v organismu (body and mind), s cílem obnovit porušené fyziologické pohybové stereotypy.
Charakter cvičení je "FUSION", tedy "PROLNUTÍ" účinných a přínosných prvků výše uvedených pohybových směrů s cílem :
obnovit oslabené funkce, odlehčit přetížené, posílit slabé, uvolnit ztuhlé a zapojit nevyužité svaly, klouby a nervová vlákna, vše s nezanedbatelným pozitivním vlivem na ostatní systémy organismu. Světová sportovní centra už také prezentují že jedině FUSION je skutečně zdraví prospěšná, protože jakékoliv jednostranné zatížení vyvolává nerovnovážný stav, tedy problém. FUSION jako "objev" byl v r.2006 prezentován na světovém veletrhu sportu v Itálii v Rimini (kolébka novinek sportu pro Evropu, každoročně pořádaný, nic aktuálnějšího v Evropě neuvidíte).
LIFFIT vám pohybovou léčebnou a rekondiční metodu "FUSION" nabízí již 12 let.
Na těchto stránkách přináším seznámení se s obsahem LIFFIT hodin. Můžete si podle návodu zkusit otestovat svou svalovou soustavu, resp. dysbalanci a případně si zacvičit . Pokud nemáte chuť a vytrvalost cvičit sami nebo se chcete ujistit, že cviky provádíte správně a nebo se chcete inspirovat novými nápady, přijďte v kteroukoliv vypsanou hodinu za námi, nadšenci, do tělocvičny.